Vill du ha en egen @maxe.se mailadress?


 

 

Länkar
Blogg
Karta
MaxIt
egen maxe.se adress
Väder
Cissi´s hemsida

Nu kan du få en mailadress som ser ut som ditt.namn@maxe.se.

För att du skall kunna få en sådan adress så måste du ha en fullgod anledning till att ha en sådan adress, en anledning kan vara att du faktiskt heter Maxe. En annan förutsättning är att namnet du önskar använda är ledigt.

Förutsättningen för att det skall fungera är att du har en adress som din @maxe.se adress kan vidarebefordras till, t ex ditt.namn@hotmail.com.

Kostnaden för @maxe.se adressen är 75 kr om året samt 50 kr i registreringsavgift.
Mailadministrationen sköts av MaxIT.

För att få en sådan mailadress, skicka ett mail till Max-IT med följande uppgifter:

Namn
Faktureringsadress
Vilket namn som skall stå före @ i mailadressen.
Mailadress dit dina @maxe.se mail skall vidarebefodras.
VIlken anledning det är till att du vill ha en @maxe.se adress.

 
Familjen Maxe
Apollovägen 8
640 43 Ärla

familjen@maxe.se
www.maxe.se

Telefon:    
016-704 94